รถ6ล้อ/10ล้อเดี่ยว รอบที่ 12 คิวที่ 801 ถึง 1000 เริ่ม 17/01/2019 02:07 เป็นเวลา 02:06 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 37 %
ตกคิวรถ6ล้อ/10ล้อเดี่ยว รอบที่ 12 คิวที่ 601 ถึง 800

รถ10พ่วง/เทรเลอร์ รอบที่ 12 คิวที่ 1 ถึง 200 เริ่ม 16/01/2019 19:54 เป็นเวลา 08:20 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 85 %
ตกคิว10พ่วง/เทรเลอร์ รอบที่ 11 คิวที่ 801 ถึง 1000

รถตัด รอบที่ 12 คิวที่ 1 ถึง 100 เริ่ม 17/01/2019 00:03 เป็นเวลา 04:11 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 9 %

รถอีแต๊ก/อีแต๋น รอบที่ 25 คิวที่ 1 ถึง 600 เริ่ม 17/01/2019 00:02 เป็นเวลา 04:11 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 20 %