รถ6ล้อ/10ล้อเดี่ยว รอบที่ 39 คิวที่ 201 ถึง 400 เริ่ม 24/03/2019 05:08 เป็นเวลา 03:19 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 32 %
ตกคิวรถ6ล้อ/10ล้อเดี่ยว รอบที่ 39 คิวที่ 1 ถึง 200

รถ10พ่วง/เทรเลอร์ รอบที่ 39 คิวที่ 401 ถึง 600 เริ่ม 23/03/2019 20:14 เป็นเวลา 12:13 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 19 %
ตกคิว10พ่วง/เทรเลอร์ รอบที่ 39 คิวที่ 201 ถึง 400

รถตัด รอบที่ 19 คิวที่ 1 ถึง 100 เริ่ม 24/01/2019 00:01 เป็นเวลา 1424:26 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 29 %

รถอีแต๊ก/อีแต๋น รอบที่ 88 คิวที่ 1 ถึง 600 เริ่ม 24/03/2019 00:03 เป็นเวลา 08:24 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 13 %