รถ6ล้อ/10ล้อเดี่ยว รอบที่ 39 คิวที่ 801 ถึง 1050 เริ่ม 31/03/2019 08:04 เป็นเวลา 2696:26 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 0 %
ตกคิวรถ6ล้อ/10ล้อเดี่ยว รอบที่ 39 คิวที่ 601 ถึง 800

รถ10พ่วง/เทรเลอร์ รอบที่ 39 คิวที่ 801 ถึง 1000 เริ่ม 31/03/2019 08:04 เป็นเวลา 2696:26 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 0 %
ตกคิว10พ่วง/เทรเลอร์ รอบที่ 39 คิวที่ 601 ถึง 800

รถตัด รอบที่ 19 คิวที่ 1 ถึง 100 เริ่ม 24/01/2019 00:01 เป็นเวลา 4288:29 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 29 %

รถอีแต๊ก/อีแต๋น รอบที่ 89 คิวที่ 1 ถึง 600 เริ่ม 25/03/2019 00:04 เป็นเวลา 2848:25 เปอร์เซ็นแจ้งคิว 13 %