บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจำกัด

(น้ำตาลพิมาย)


คิวรถสิบล้อ  รอบที่ 12  
คิวที่ 401   ถึงคิวที่ 500 จากทั้งหมด 1000 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 301   ถึงคิวที่ 400   ประกาศแล้ว 2.20  ชั่วโมง
 
คิวรถหกล้อ  รอบที่ 13  
คิวที่ 601   ถึงคิวที่ 700   จากทั้งหมด 1100 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 501   ถึงคิวที่ 600   ประกาศแล้ว 2.21  ชั่วโมง
 
คิวรถอีแต๋น  รอบที่ 12  
คิวที่ 1401   ถึงคิวที่ 1500   จากทั้งหมด 1700 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 1301   ถึงคิวที่ 1400   ประกาศแล้ว 0.22  ชั่วโมง
       
 
คิวรถทางไกล  รอบที่ 15  
คิวที่ 701   ถึงคิวที่ 800   จากทั้งหมด 1400 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 601   ถึงคิวที่ 700   ประกาศแล้ว 1.13  ชั่วโมง
       
คิวรถตัดอ้อย  รอบที่ 17   คิวที่ 601 ถึงคิวที่ 700 จากทั้งหมด 700 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ 501 ถึงคิวที่ 600 ประกาศแล้ว 1.45  ชั่วโมง
       

สอบคิวได้ที่เบอร์ 0-4442-9400 กด 5 , สถานีวิทยุชาวไร่อ้อยดวงตะวัน 088-4926009
(93.5 MHz. และ 89.75 MHz)