บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจำกัด

(น้ำตาลพิมาย)


คิวรถสิบล้อ  รอบที่  
คิวที่   ถึงคิวที่ จากทั้งหมด 1000 คิว
คิวตกรอบ คิวที่   ถึงคิวที่   ประกาศแล้ว  ชั่วโมง
 
คิวรถหกล้อ  รอบที่  
คิวที่   ถึงคิวที่   จากทั้งหมด 1100 คิว
คิวตกรอบ คิวที่   ถึงคิวที่   ประกาศแล้ว  ชั่วโมง
 
คิวรถอีแต๋น  รอบที่  
คิวที่   ถึงคิวที่   จากทั้งหมด 1700 คิว
คิวตกรอบ คิวที่   ถึงคิวที่   ประกาศแล้ว  ชั่วโมง
       
 
คิวรถทางไกล  รอบที่  
คิวที่   ถึงคิวที่   จากทั้งหมด 1400 คิว
คิวตกรอบ คิวที่   ถึงคิวที่   ประกาศแล้ว  ชั่วโมง
       
คิวรถตัดอ้อย  รอบที่   คิวที่ ถึงคิวที่ จากทั้งหมด 700 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ ถึงคิวที่ ประกาศแล้ว  ชั่วโมง
       

สอบคิวได้ที่เบอร์ 0-4442-9400 กด 5 , สถานีวิทยุชาวไร่อ้อยดวงตะวัน 088-4926009
(93.5 MHz. และ 89.75 MHz)