บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจำกัด

(น้ำตาลพิมาย)


 
คิวรถทางไกล  รอบที่ 17  
คิวที่ 1351   ถึงคิวที่ 1400   จากทั้งหมด 1400  คิว
คิวตกคิว คิวที่ 1301   ถึงคิวที่ 1350   ประกาศแล้ว 523.41  ชั่วโมง

คิวรถตัดอ้อย  รอบที่ 36   คิวที่ 1 ถึงคิวที่ 50 จากทั้งหมด 1400  คิว
คิวตกคิว คิวที่ 0 ถึงคิวที่ 0 ประกาศแล้ว 305.20  ชั่วโมง

       

สอบถามคิวได้ที่เบอร์ 044-429400,ต่อ 334,176 สถานีวิทยุชาวไร่อ้อยดวงตะวัน 088-4926009
(93.5 MHz. และ 89.75 MHz)