บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจำกัด

(น้ำตาลพิมาย)


คิวรถสิบล้อ  รอบที่ 35  
คิวที่ 1   ถึงคิวที่ 1000 จากทั้งหมด 1000 คิว
คิวตกรอบ คิวที่   ถึงคิวที่   ประกาศแล้ว 4265.25  ชั่วโมง
 
คิวรถหกล้อ  รอบที่ 36  
คิวที่ 801   ถึงคิวที่ 900   จากทั้งหมด 1100 คิว
คิวตกรอบ คิวที่   ถึงคิวที่   ประกาศแล้ว 4237.53  ชั่วโมง
 
คิวรถอีแต๋น  รอบที่ 34  
คิวที่ 101   ถึงคิวที่ 200   จากทั้งหมด 1700 คิว
คิวตกรอบ คิวที่   ถึงคิวที่   ประกาศแล้ว 4240.35  ชั่วโมง
       
 
คิวรถทางไกล  รอบที่ 38  
คิวที่ 701   ถึงคิวที่ 800   จากทั้งหมด 1400 คิว
คิวตกรอบ คิวที่   ถึงคิวที่   ประกาศแล้ว 4520.01  ชั่วโมง
       
คิวรถตัดอ้อย  รอบที่ 74   คิวที่ 601 ถึงคิวที่ 700 จากทั้งหมด 700 คิว
คิวตกรอบ คิวที่ ถึงคิวที่ ประกาศแล้ว 4237.50  ชั่วโมง
       

สอบคิวได้ที่เบอร์ 0-4442-9400 กด 5 , สถานีวิทยุชาวไร่อ้อยดวงตะวัน 088-4926009
(93.5 MHz. และ 89.75 MHz)